La nostra política de qualitat

La nostra empresa està sustentada en uns valors que representen de manera molt precisa la cultura dels nostres equips:


Per accedir a la Política de Qualitat, fes clic aquí.

 • Focalització en el client:
  Vocació de superació de les expectatives del client, establint paràmetres objectius de la nostra qualitat.
 • Treball en equip:
  Amb la vocació de crear equips multidisciplinaris per dotar els projectes amb les millors garanties d’èxit.
 • Compromís amb l’eficiència dels nostres clients:
  Dissenyem circuits de treball horitzontals quan la millor solució requereix involucrar-hi més d’una àrea o empresa del Grup CaixaBank, i disposem d’una gran capacitat d’implantació operativa i d’escalabilitat de les nostres solucions.
 • Polivalència i flexibilitat:
  Consultem de manera intensiva proveïdors especialitzats per a les activitats en què les millors capacitats es troben en empreses externes (taxadors, advocats…), i tenim una gran capacitat d’adaptació al canvi.
 • Transparència en la informació:
  Dotem els nostres processos d’indicadors fiables de control, per tal de poder aportar informació de gestió i operativa amb fiabilitat i transparència.
 • Garantia de qualitat de servei:
  Valoració contínua del cost/benefici de les nostres operacions, garantint uns alts nivells d’eficàcia i de qualitat per al Grup CaixaBank.
 • Orientació a resultats:
  Tenim una cultura de millora contínua i una vocació permanent de seguir els indicadors de servei i millorar-los, interactuant de manera recurrent amb els clients per mesurar i avaluar els nostres serveis.