Sobre CaixaBank Operational Services

CaixaBank Operational Services és una empresa del Grup CaixaBank, que presta els seus serveis des de l’any 1994. Des de llavors, ha consolidat un procés de desenvolupament de serveis d’un alt valor afegit en els àmbits de la gestió de la morositat, de l’assessorament jurídic i dels serveis operatius bancaris.


L’empresa desenvolupa la seva activitat sota un model d’externalització que li permet abordar amb èxit i flexibilitat les necessitats operatives que se li deriven des del Grup CaixaBank, i concentra tot el seu valor en la gestió i el control operatiu.

De la mateixa manera, CaixaBank Operational Services incorpora un jove grup de professionals molt qualificats i amb una experiència rellevant en el sector, que facilita la posada en funcionament de les iniciatives que requereix el negoci.

La nostra missió és ser un referent en la gestió de serveis i processos de negoci per al Grup CaixaBank, amb una clara orientació al pragmatisme i als resultats, tot garantint els nivells de qualitat i eficàcia que requereix.

Treballem amb una perspectiva de llarg termini, amb voluntat d’innovar de manera continuada aprofitant la tecnologia i l’ús d’una metodologia de disseny i d’implantació de processos rigorosa.