La nostra essència: les persones

Actualment, CaixaBank Operational Services està formada per més de 800 professionals, amb un perfil molt polivalent, que gestionen un volum molt elevat de grups de professionals externs de diverses especialitats (consultories de negoci estratègiques, despatxos d’advocats i advocades, procuradories, notaries, gestories, empreses de recobrament, bpo, etc.).


Som conscients del paper clau que el nostre equip juga en l’assoliment dels objectius de l’empresa, i per això hem definit tres àmbits d’actuació molt rellevants per garantir-ne al màxim el desenvolupament:

  • Desenvolupament de projectes amb un alt valor afegit:
    Dissenyem i posem en marxa projectes combinant recursos interns i externs de màxima qualificació, emprant metodologies rigoroses i creant estàndards de gestió que ens permetin assolir les capacitats i les habilitats que el negoci requereix.
  • Inversió en formació:
    Participem en programes específics de desenvolupament professional i tècnic, assegurant que la qualitat dels nostres equips se situï entre la més competent del mercat.
  • Avaluació Up-Down-Up:
    Ens avaluem de manera continuada i objectiva en totes les direccions, identificant les fortaleses i els punts de millora per desenvolupar per tal d’alinear les expectatives de l’empresa amb les de les persones que l’integren.

L’equip directiu de CaixaBank Operational Services condueix la companyia cap a una concentració en el valor i en fonamenta el creixement en una intensiva i professional externalització.