La nostra activitat: Com treballem

Des de CaixaBank Operational Services volem aportar un alt valor afegit al Grup CaixaBank, per això combinem de la millor manera possible la gestió i la utilització de:
clients – proveïdors – metodologies – processos – tecnologia – persones


Els atributs principals de la nostra manera de treballar són:

 • Visió client:
  Treballem amb els clients per dissenyar la millor solució, i som molt conscients de les seves problemàtiques i necessitats.
 • Integració en les estratègies dels clients:
  Compromís total amb els seus objectius, tractant-los amb el màxim nivell de rigor i empenta.
 • Aprofitament de la tecnologia:
  Emprem eines informàtiques de gestió en model de Work Flow, amb una elevada interconnectivitat amb els sistemes del Grup CaixaBank, i dotem els processos d’una completa traçabilitat i d’una transparència d’informació de gestió.
 • Confidencialitat i seguretat en el tractament de la informació:
  Discreció i compliment dels nivells de seguretat i confidencialitat que requereix el negoci.
 • Independència per servir millor al Grup CaixaBank:
  El nostre principal objectiu, a més d’una actitud de millora contínua, és que la nostra contribució a l’èxit del Grup CaixaBank sigui la més rellevant possible.
 • Seguiment i anticipació:
  Supervisió constant dels indicadors operatius i de negoci de la nostra activitat, identificant situacions crítiques abans que es produeixin i proposant mesures correctores de manera immediata.